artiestvooru.nl

Artiestenprofiel: Duo zang en piano: van Bach tot Beatles

Specialist voor uitvaartmuziek

Betreft:
Uitvaart
Solo:
€ 506,-
Duo:
€ 905,-
Locatie:
Noord-Brabant
Reiskosten:
€ 0,20 per km vanaf ‘s Hertogenbosch
BTW:
Exclusief 9% BTW

Beschrijving: Duo zang en piano: van Bach tot Beatles

Specialist voor uitvaartmuziek

We zijn klassiek geschoolde, geïnspireerde musici die uitstapjes maken naar populaire muziek. We zijn thuis in kerkmuziek.

Juist bij een uitvaart merken we wat muziek kan doen: live muziek is, meer dan wat ook, in staat om gevoelens te verklanken en het onzegbare met elkaar te delen. Zo dient onze muziek het persoonlijke en de intimiteit die hoort bij het afscheid van een dierbare. Het zijn, voor de toehoorders én voor ons, vaak waardevolle momenten.

We luisteren goed naar uw muzikale wensen en zoeken passende muziek. Op uw verzoek denken we mee over een goede afwisseling van en aansluiting tussen het gesprokene en de muziek. Dat kunnen we goed en doen we graag. Waar gewenst begeleiden we familieleden of vrienden die een muzikale bijdrage aan de bijeenkomst willen leveren.

Improvisaties, piano-solo, solo-zang, samenzang, klassieke muziek, kerkmuziek, repertoirelijst op verzoek, verzoeknummers in overleg, begeleiding andere musici, advies bij samenstelling programma voor afscheidsbijeenkomst.

Video's & Audio

Wordt de video niet afgespeeld op uw telefoon of computer?
Klik op de titel en open het direct in YouTube!


Soms breekt uw licht

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

 

Doe mij binnengaan

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Recensies / Referenties

Samen een extra dimensie creëren…

De afgelopen jaren werkte ik als voorganger bij uitvaarten vaak samen met dit duo. Dat had altijd een belangrijke meerwaarde, niet alleen vanwege de grote ambachtelijkheid en virtuositeit waarmee zij hun werk doen, maar ook omdat zij maatwerk leveren.

Ze overleggen intensief met de betrokkenen omdat ze weten dat muziek geen ‘kunstje’ is. Vanuit hun grote kennis stellen ze díe muziek en teksten voor die passen bij de mensen waar het om gaat – zo creëer je een extra dimensie.

Ook kunnen ze in de vaak korte voorbereidingstijd aan individuele wensen voldoen. En dan gebeurt het soms ook nog dat ze vanwege hun improvisatiekunst ter plekke inspelen op wat zich voordoet.

(predikant te Vught)

Muzikaliteit die raakt!

Toen mijn vader enkele maanden geleden overleed, heb ik deze pianist gevraagd om de muziek in de uitvaartdienst te verzorgen. Ik wist dat de muzikale vormgeving dan in goede handen was. En dat klopte: hij speelde op een indrukwekkende manier in op de verhalen die wij in de kerkdienst vertelden over mijn vader.

In het pianospel hóórden we de voetstappen van iemand die op weg gaat; we hoorden Abraham als het ware lopen en niet alleen Abraham, ook mijn vader en al diegenen die hem en ons voor zijn gegaan in het leven en de dood.

Wat ik zo plezierig vind in de samenwerking met hen beiden is hun bereidheid om mee te denken over muzikale vormgeving, hun eigen inbreng daarin èn hun vermogen om in te spelen op wat de situatie vraagt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk hun muzikaliteit die raakt!

(nabestaande en geestelijk verzorger te Breda)

 

Klik hier om meer recensies weer te geven

Betoverende momenten…

Zij musiceren integer en bezield. Tijdens ons symposium over sterven brachten ze zorgvuldig bij het programma uitgezochte liederen en gedichten.

Bezoekers reageerden enthousiast op deze nu eens betoverende, dan weer verstilde momenten.”

(organisator symposium)

Een zeer persoonlijk en hartverwarmende dienst

Namens de familie wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan het afscheid van mijn vader.

Mede door jullie bijdrage was het een zeer persoonlijke en hartverwarmende dienst.

(nabestaande)

Muzikaliteit die van binnen komt

Ik wil je graag nog eens laten weten dat ik genoten heb van je optreden en ik ga nu zeggen waarom.
Het is je persoonlijkheid sowieso die een goed effect heeft op publiek; op mensen in het algemeen: je hebt iets “ontwapenends” en dat is plezierig.

En aan de vleugel ben je m.i. een persoonlijkheid als pianist. Dat heeft te maken met je grote muzikaliteit, die zeer voelbaar is. Je produceert een geheel eigen klank, dat “voel” je als luisteraar. En het valt te zien en te voelen dat je betrokken bent bij wat je doet.

Ik bedoel eigenlijk dat men voelt en ziet dat het allemaal van binnenuit komt. Ik heb vaak bij verschillende pianisten (die examens e.d. behaald hebben!) gezien dat dat “van binnenuit-gevoel” zo ontbreekt.

Wees dus trots op je eigenschappen die je zo geschikt maken voor het podium. Klim er liefst zo vaak mogelijk op, laat jezelf op die momenten bewust doordrenken van het idee dat jij kunt musiceren en dat mensen ervan genieten…

(pianist)

Het raakte velen

In de wandelgangen heb ik niets anders dan bijzonder goede woorden opgevangen over de viering van gisteren. Ook een aantal nabestaanden van mensen wiens naam werd genoemd spraken me in zeer waarderende zin aan over hetgeen we met elkaar beleefden.

Ik denk dat we mogen constateren dat wat ons voor ogen stond heel goed uit de verf is gekomen, en meer dan dat, dat de geest van verbondenheid en troost velen heeft aangeraakt.

Veel dank voor jullie inbreng in voorbereiding en uitvoering. Het is heerlijk om zo met elkaar gestalte te geven aan het gedenken.

(pastor)